Qigong Upplands-Bro picture

Yuan Qigong - lärarutbildning

Yuan Qigong


Vill Du bli lärare och få en djupare förståelse för qigong, dess teorier och principer och lära dig om medvetandets funktioner och livets grunder? Yuan Tze ordnar en sexårig avancerad lärarutbildning i Ren Xue och Yuan Gong. Du kan delta i dessa program stegvis i Sverige.

Gå till Qigong-kalendern för mer information om tider för lärarutbildning

Varför satsa på en Qigonglärarutbildning?

Det råder idag brist på professionella Qigonglärare med djup förståelse av Qigong och livets grundläggande principer. Det finns mycket få lärare som har gått igenom formell utbildning med en heltäckande och tillräckligt djup förståelse för både teori och metoder.

Läs mer

Qigong som livsstil är djupt rotade i den traditionella kinesiska kulturen och har under tusentals år spelat en viktig roll för att upprätthålla mental och fysisk hälsa. Under sent 1980-tal började qigong att sprida västerut till USA och Europa. Den har kommersialiserats och det har blivit en möjlighet att tjäna pengar på att vara qigonglärare och utbilda nya qigonglärare. Det finns en mängd olika qigongmetoder, en del välgrundade, andra mindre kända och några kan t.o.m. vara olämpliga. Dessutom är det vanligt med qigongutbildningar baserat på några få dagars undervisning som ger deltagarna möjlighet att kalla sig Qigonglärare.

Vilken skillnad är det att träna med en välutbildad lärare med längre erfarenhet jämfört med den som saknar eller har en knapphändig utbildning? Svaret är ju ganska naturligt. Det är på samma sätt med Qigonglärare som med alla andra yrken. En dåligt utbildad elektriker eller rörmokare vill vi helst inte släppa innanför dörrarna, de skall vara certifierade.

Yuan Tze, grundaren av Ren Xue och Yuan Qigong, ser mycket allvarligt på utbildningsfrågan då en qigonglärare har stort ansvar inför andra. Grundsystemet och metoderna måste först vara välkonstruerade och dokumenterade och säkra att träna. Därefter ska lärarkandidaten utbildas väl av en erfaren och certifierad lärare. Endast då kan kvalitet och säkerhet upprätthållas. Ansvarsfrågan är central.

Utbildning till Ren Xue och Yuan Gong lärare bygger på ett träningsprogram i sex nivåer med tillhörande dokumentation, instruktioner och gedigen träning i varje steg. För varje nivå, certifieras läraren genom skriftlig och praktisk examination. Efter examinationen kan Du börja undervisa. Under din fortsatta träning fördjupas din förståelse och du blir på så sätt mer och mer kvalificerad att undervisa seriöst och med kvalitet.

Oavsett om Du vill börja lära ut till andra eller ej, med en qigonglärarutbildning i Ren Xue och Yuan Qigong får Du möjlighet att förbättra din livskvalitet - Du investerar i dig själv och ditt eget liv. Hälsan som är det centrala i vårt liv förbättras och förståelsen för att leva ett bra liv fördjupas. En starkare kropp och ett klart medvetandet hanterar vardagen och livets utmaningar med större balans och bibehållen energi och livsglädje.

Med en bra utbildning får du också möjligheten att ge dina elever en bra start på deras Qigongträning. Du kan grunderna bakom metoderna vilket gör dig säkrare i din lärarroll och du kan bättre vägleda deltagarna.

Läs mer om metoderna i Yuan Qigong

Yuan Qigong systemets metoder

Yuan Qigong lärarutbildning Nivå 1.

Lärarutbildning i Yuan Qigong nivå 1

Start 10 oktober 2022, avslut 4 februari 2023

Plats: Bro utanför Stockholm / via internet ZOOM

Inledande kurs i Tian Yuan, Di Yuan samt vad är Qi. Tid 2 oktober. Plats: Internet via Zoom eller i Bro. Kursen spelas in och finns tillgänglig som video.

Utbildningen omfattar huvudmetoderna Tian Yuan och Di Yuan i Yuan Gong samt djupa teoretiska kunskaper om Qi, avslappningsteknik och hur man bygger ett Qi-fält.

Du lär Dig även La Qi (drag Qi), squats, knåda Qi, Dantian andning samt grunderna för Qi-healing, enskilt och i grupp. Utbildningen ger god förståelse för medvetandet och hur medvetandet påverkar vårt liv.

Utbildningen sker genom att deltagarna varje vecka bearbetar kursmaterial via internet (text och videos - programmerad undervisning). Deltagarna och lärarna träffas varje helg (söndag) för att träna, fördjupa samt frågor och svar. Det finns möjlighet att delta i kvällsträningar vardagar via Internet ZOOM. Det förutsätts att deltagarna tränar regelbundet under kursen.

Detaljerad beskrivning av utbildningen inklusive vecko-schema

Kostnad att delta: 4.500 SEK.

Bro ligger utmed pendeltågslinjen mot Bålsta 25 minuter från Stockholms centrum mot Bålsta. Lokalen ligger 5 minuters promenad från Bro station, vackert belägen i naturen.

Intresseanmälan lärarutbildning till Yuan Qigong

Yuan Qigong lärarutbildning Nivå 2.

Planerad lärarutbildning i Yuan Gong nivå 2

Tre veckoslut (8 dagar) samt egen träning/gruppträning

Plats: Bro

Utbildningen omfattar Ren Yuan och Xia Yuan metoderna i Yuan Gong samt fördjupade teoretiska kunskaper om Qi, Qi-fält och medvetandet, byggande av Qi-fält och Qi-healing.

Läs mer

Utbildningen sker under tre veckoslut (åtta dagar) med obligatorisk närvaro. Det förutsätts att deltagarna tränar vidare på egen hand mellan utbildningsdagarna. Dessutom arrangeras träning på ett antal torsdagskvällar under våren via internet och ZOOM-verktyget.

Detaljerad beskrivning av utbildningen

Bro ligger utmed pendeltågslinjen 25 minuter från Stockholms centrum mot Bålsta. Lokalen ligger 5 minuters promenad från Bro station - vackert belägen i naturen.

Intresseanmälan lärarutbildning till Yuan Qigong

Yuan Qigong lärarutbildning Nivå 3, 4, 5 och 6.

Lärarutbildning i Yuan Gong nivå 3, 4, 5 och 6För närvarande finns utbildningen som självstudiekurser, där vi kan ge stöd och vägledning.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2018 Qigong Upplands-Bro