Flitig humla picture

Vad kan REN XUE och Yuan Qigong göra för dig?

För dig som vill förbättra hälsan

Känner du dig trött och stressad? Har Du ont i kroppen? Har Du och svårt att somna på kvällarna?

Regelbunden träning, leder till att hälsan kontinuerligt förbättras. Yuan Qigong påverkar kroppen ända ner på cellnivå. Cirkulationen förbättras, kroppen blir fysiskt starkare. Du får energi och blir mer alert.

Många vanliga problem, som hör samman med vår orörliga livsstil, kan försvinna när energi-tillståndet förbättras med Yuan Qigong träning. Det inkluderar sömnproblem, mental uttröttning, dåligt minne, svag vilja, dålig koncentration, låg energi och rastlöshet.För Dig som funderar på Qigong och inte tränat tidigare

För att förbättra den fysiska och mentala hälsan är det viktigt att förbättra kvalitén på och mängden av engergi i vår kropp (Qi). Likaså är det viktigt att vår kropps cirkulation fungerar väl. Yuan Qigong använder naturliga rörelser (såsom rotation, spiralrörelser - universums naturliga, ursprungliga rörelser), andning och ett fokuserat medvetande för att stärka kroppens energi samt förbättra cirkulationen. Träningen kan snabbt och effektivt förbättra kroppens funktioner, kroppens hållning, hälsan och välbefinnandet. Den som tränar upplever en känsla av inre frid och harmoni.

Övningarna är lämpliga för alla eftersom systemet innehåller både enkla och avancerade övningar.

  • De är effektiva - Du upplever resultat redan när Du lär dig rörelserna.

  • Några övningar är lätta att lära in och utföra, lämpliga för äldre personer

  • Några övningar kräver lite mer av utövaren, men kan tränas av de flesta efter en tids inlärning

  • De är alla sköna att träna och frigörandeFör Dig som tränar en Qigong-form men upplever att du inte längre gör några framsteg

Har Du en tid tränat någon form av Qigong men känner att Du inte kommer vidare?

Yuan Tze – som skapade Yuan Qigong systemet säger:

”Efter att under många år ha tillämpat existerande traditionella och moderna qigongsystem och metoder för att hjälpa människor, fann jag att ett qigongsystem för nutidens människor måste vara lätt att lära in och utöva, angenämt att träna, inte alltför tidskrävande och framförallt effektivt förbättrar hälsan. Eftersom inget existerande system uppfyllde dessa kriterier blev det naturligt för mig att skapa ett nytt system - Yuan Qigong. Det är säkert och effektivt och baserat på en djup förståelse av Qi och qigong, som uppnåtts efter lång tids grundläggande studier och träning. ”

Det är väsentligt att studera Yuan Qigong under ledning av en kvalificerad lärare, som kan förklara nyttan av varje metod och undervisa hur den skall tränas, dvs. rörelser, medvetandeaktiviteter och medvetandetillstånd. Det är viktigt att läraren kan besvara frågor under en kurs eller träning och även kunna korrigera så att rörelserna blir korrekta. Eftersom Yuan Qigong påverkar och förändrar kropp och medvetande kan olika kroppsreaktioner s.k. Qi reaktioner uppstå t.ex. ljusfenomen, ovanliga sensationer i kroppen, påverkan på kroppsfunktioner och dylikt. Dessa reaktioner reflekterar att förändring sker, vilket är ett positivt tecken. Dock kan de skapa förvåning och frågor hos personer som upplever dem.För dig som är frisk, mår bra och vill fortsätta med det

Yuan Qigongträning ger dig ett gott energi-tillstånd och förstärker kroppens självläkande förmåga samt minskar risken för sjukdomar. Kroppen blir smidigare och starkare och fungerar som en helhet då Yuan Qigong balanserar hela kroppen och alla dess funktioner. Immunförsvaret stärks så att motståndskraften mot sjukdomar ökar. Blir Du trots allt förkyld, försvinner förkylningen snabbt.För Dig som vill vidareutvecklas och sökt bland olika metoder men ännu inte hittat rätt

Har Du provat en mängd olika metoder, lyssnat på livsexperter och utövat olika former av meditation men inte hittat rätt? Funderar Du över dina mål och meningen med livet och om Du gör rätt saker?

Yuan Qigong-träning gör medvetandet lugnt och klart. I ett mer harmoniskt tillstånd får Du bättre överblick och perspektiv på livet - förutsättningar för att medvetet kunna strukturera och förbättra ditt liv. Du blir mer fokuserad, glädjefylld och motiverad att planera och optimera dina vardagsaktiviteter – det mesta känns lättare och Du upplever mer ”flyt”.

Yuan Qigong-systemet innehåller även metoder för att utveckla hjärtats kvaliteter (kärlek, tacksamhet, tillit) samt att fördjupa förståelsen för hur ditt medvetande fungerar i olika situationer och att positivt kunna förändra det.För Dig som vill utveckla dina förmågor utöver det vanliga

Du inser att ditt medvetandes kraft är stor och vill använda det för att utveckla dina potentiella förmågor.

Yuan Qigong-träning öppnar möjligheten att utveckla dina förmågor utöver det normala. Den inneboende kraften i det mänskliga medvetandet ökar, eftersom Yuan Qigong ökar din energi och samtidigt gör medvetandet rent och klart. Du märker så småningom att Du blir mer inkännande mot omvärlden, blir mer intuitiv.

Varje människa har ett unikt medvetande med möjligheter att utveckla speciella förmågor. En förutsättning för att öppna upp dessa är ett lugnt, harmoniskt och fokuserat inre tillstånd. Metoder inom Yuan Qigong kan användas för detta speciella syfte.För Dig som vill bygga grunden för att utveckla självförverklingande och visdom

All personlig utveckling kräver ett öppet medvetande, klart, stabilt och rent. Det krävs rikligt med energi av hög kvalitet och genom effektiv Yuan Qigong träning kan Du uppnå detta. De flesta qigongmetoder ger inte denna möjlighet.

Ett viktigt steg på vägen är att öppna ditt hjärta för att uppleva kärlek till dig själv och omvärlden. Detta är en nyckel till fortsatt arbete med att bearbeta ditt medvetandes negativa mönster och därmed uppnå självförverkligande och så småningom visdom.Kontakta oss Facebook

© copyright; 2019 Yuan Qigong Sverige