Qigong Upplands-Bro picture

Ren Xue med Yuan Qigong och Yuan Ming medicine

Yuan Gong

Varför lära sig Ren Xue och att träna Yuan Gong? Frågan kan kort besvaras med – för att må bra, för att energin skall räcka hela dagen, för att bevara lugnet i vardagens utmanande situationer. Yuan Gong är ett spännande qigongsystem som effektivt stärker medvetandet, aktiverar kroppens spontana läkningsförmåga, förbättrar hälsan och minimerar sjukdomar. Ren Xue är en holistisk filosofi för livskultivering som tillsammans med Yuan Gong utvecklar vår personlighet, tankeverksamhet, koncentration och kreativitet.

Ren Xue - en effektiv väg för att förbättra vårt liv.

Ren Xue är baserad på traditionell kinesisk visdomskultur kombinerat med nutida filosofi och vetenskap med avsikten att öka vår förståelse för mänskligt liv, mänskliga relationer samt människans relationer till allt liv i universum. Denna förståelse utgör grunden till ett bra och harmoniskt liv.

Träning med Yuan Gongs unika metoder är ett viktigt steg som leder till ett lugnt, avslappnat och naturligt tillstånd. Detta harmoniska tillstånd främjar den egna spontana läkningsförmågan och leder till ett friskare liv med mindre sjukdomar. Vi fylls med positiv livsenergi får ökad förståelse för och uppskattning av livet.

Yuan Ming Medicin som inkluderar extern Qi-terapi är ytterligare ett stöd i processen av livsförbättring.

Många av våra hälsoproblem beror på att vårt medvetande inte stödjer oss fullt ut i vårt liv. Stress och emotionella reaktioner som långvarig ilska, djup sorg, meningslöshet tär på vår energi och försämrar vardagen och därmed våra liv. Med användning av Ren Xue kan större förståelse erhållas för vår livssituation. Observation av oss själva gör att dåliga vanor (mönster) upptäcks och kan ersättas med bättre som är mer energibesparande och hälsosamma.

Människan är i grunden en social varelse som av naturen har möjlighet att utveckla många goda kvaliteter. Tillit, öppenhet, tacksamhet, kärlek, respekt och medkänsla är några av de viktigaste. Om vi ser på tillståndet i världen idag så är det generellt sett få människor som utvecklat dessa i någon större utsträckning. Betydligt vanligare är att uppvisa ett beteende som antyder motsatsen, såsom misstro, hat, arrogans mot omvärlden. Ren Xue ger oss möjlighet att förstå den djupa innebörden av dessa kvaliteter och börja tillämpa dem först på oss själva och så småningom även på andra.

Att leva med sann insikt om livet genom Ren Xue och ta hand om hälsan med Yuan Gong träning utvecklar frihet, självförverkligande och visdom.

Vardagens händelser.

Olika händelser under dagen leder till att vi förlorar Qi och när kvällen kommer är vi ibland ganska trötta. Redan på vägen till arbetet - en bilkö som sniglar sig fram, ett försenat tåg - och irritationen inställer sig. På arbetet kanske någon kommer med besvärliga uppgifter som måste hanteras med kort varsel. och orimliga krav. Och på hemvägen blir du kanske några minuter sen så att Du får springa till bussen.

Vardagshändelser utanför vår kontroll kan lätt skapa stress inom oss. Stress är ett beteende hos vårt medvetande när vi upptäcker att vi har svårigheter att uppfylla förväntningarna, våra egna eller andras. Stressen inverkar på hela kroppen inklusive hjärnans funktioner och påverkar kroppens inre organ negativt. Vårt samhälle präglas mer och mer av inbyggd mental stress. Effektivt ledarskap har till och med förknippats med att de anställda skall jobba under ’lagom mycket’ stress – för då blir det mera gjort.

När vi är nöjda är vi ofta glada och där där glädjen finns är stress såväl kroppsligt och mentalt minimal. Men – när medvetandet störs negativt påverkas vi som helhet negativt – vilket gör att vi mår dåligt och om det pågår en längre tid blir vi sjuka. Ett starkt medvetande som används positivt, ökar insikten och läkningsförmågan så att hälsan förbättras och vi håller oss friska.

Läs mer om: Stress stör vår självläkande förmåga

Våra handlingsmönster.

Varje människa har olika handlingsmönster som träder in helt automatiskt i olika situationer. Dessa mönster skapas i tidig ålder baserade på upplevelser och hur de bäst kunde hanteras. Att ta på sig flera arbetsuppgifter än man orkar – att vara fixaren - är ett mönster. Kanske fick den lille tidigt bekräftelse och extra positiv uppmärksamhet när något bra presterades. Eller när något gick sönder gick det att undgå bestraffning genom att skylla på någon annan eller bara inte berätta om händelsen. Andra mönster kan vara att skvallra, framhäva sig själv på andras bekostnad eller att bli arg när något går emot, även småsaker.

Dessa handlingsmönster upprepas omedvetet automatiskt och ju mer de upprepas desto starkare blir de. De upplevs som rationella för den som utför handlingen men negativa beteendemönster tär starkt på vår energi och stör vår inre balans.

Ett kinesiskt ordspråk säger ”Åtta av tio saker i livet blir inte riktigt som vi förväntar oss”. Hur påverkas vi av en så osäker omgivning? Vi reagerar oftast med ilska, bekymmer, grubblerier, sorg, rädsla, fruktan eller översvallande glädje. Dessa emotionella medvetandereaktioner påverkar organens Qi och Qi-flödet i kroppen negativt. Om medvetandet tränas att bevara lugnet vid störande händelser, gör vi av med mindre Qi, flödena i kroppen fungerar och vi mår bra. Vår Qigongträning leder till att vi höjer nivån på livet i stället för att kontinuerligt behöva träna för att återställa balansen och förlorad Qi.

Läs mer om: Mönster och vanor

Tillämpa medvetandeutveckling.

Hur kan Du tillämpa medvetandeutveckling? Ett bra sätt är att känna in hur det känns när Du tränar Qigong i ett fokuserat, lugnt och avslappnat tillstånd – ett Qigongtillstånd. Lär Dig att känna igen känslan. Försök att medvetet bevara det lugna Qigongtillståndet under dagen.

När Du upptäcker att Du inte längre är i Qigongtillståndet – försök att förstå vad som fick Dig ur balans och försök ta Dig tillbaka till det lugna tillståndet igen. Gör en paus i det Du gör, gå in i Dig själv och medvetet slappna av. Försök att bearbeta den störande händelsen för att minska den negativa reaktionen. Tänk på det gamla kinesiska ordspråket "Saker och ting följer sina egna lagar" och Du kanske inte med bästa vilja i världen kan förändra dem – framför allt inte genom konfrontation och emotionella reaktioner. Då kommer Du bara i obalans och förlorar Qi.

Efter hand blir Du mer medveten om livets lagar och lär Dig att leva med dem – inte konfrontera dem. Det innebär också att Du får ett bättre liv. Dina gamla mönster kommer att bytas ut mot bättre och livets fundamentala kvalitéer såsom medvetenhet, lycka, visdom och frihet utvecklas. Livet kommer också att kännas lättare och din potential och kraft ökar. Du kommer närmare ditt sanna jag - den personlighet Du verkligen har.

Läs mer om: Medvetandeutveckling
Kontakta oss Facebook

© copyright; 2016 Qigong Upplands-Bro