Träd

Om Qi, medvetande och Qigong

Yuan Qigong


I Kina formades tidigt kunskapen om Qi som kan beskrivas som livgivande energi. Man insåg tidigt att Qigongträning ger oss mer Qi och att vårt medvetande har stor förmåga att påverka vår hälsa.

Qi och universum.

I Kina försökte man tidigt att förstå hur universum skapades och hur liv i universum fungerar. Man utvecklade en helhetsteori om att allt i universum skapades ur en ursprunglig form av energi - Yuan Qi.

Läs mer:

Denna Qi ingår i förädlad form i allt i universum - människa, djur, växter, träd, vatten. Yuan Qi finns även i "tomheten" d.v.s. i den icke materiella rymden som omger oss. Qi kan ses som en integrerad form av materia, energi och information som har många former och kvaliteter, d.v.s. långt mer än energi, som den vanligen beskrivs som.

I universum pågår en ständig omvandlingsprocess mellan Qi som materia och icke materia i båda riktningarna. Dao eller lagen / principerna för alltings skapelse, utveckling och förändring i universum styr processen. Att Qi är grunden till allt i universum har varit en del av den kinesiska visdomskulturen sedan tusentals år.

Två grundläggande processer i universum på makro- och mikronivå är expansion och sammandragning. De utgör grunden för den ständigt pågående skapande- och omvandlingsprocessen. Rotation och spiralrörelser är universums naturliga rörelser.

Finns det vetenskapliga belägg för denna omvandlingsprocess? Einstein ställde i början av 1900-talet upp den berömda ekvationen E = mc2 (E= energi; m = massa; c = ljusets hastighet). Den visar att massa och energi kan sägas vara två sidor av samma mynt och att en omvandling dem emellan är möjlig och sker kontinuerligt.

TCM - Traditionell Kinesisk Medicin, Tai Chi och Qigong är alla baserade på teorin om Qi och dess omvandlingsprocess.

Människans Qi.

Människans kropp (kinesiska Jing), sinne och medvetande (kinesiska Shen) och livgivande energi (kinesiska Qi) är alla olika förädlade former av denna ursprungliga Yuan Qi.

Läs mer:

Individens Qi skapas i befruktningsögonblicket när sperma och ägg förenas. Till viss del är livets lagar för den nya individen d.v.s. hur personen kommer att utvecklas bestämt i detta ögonblick. Eftersom människan är en del i helheten domineras hon av universums lagar liksom lagarna för mänskligt liv.

Under hela livet utbyter människan Qi med omvärlden. Qi kommer in i kroppen genom att maten omvandlas genom matsmältningen till olika former av Qi som används i vårt liv. Vi utbyter Qi med omgivningen genom andningen via lungorna, hudens porer och akupunkter.

Qi-flöde i människokroppen.

Qi behövs för att stödja vår kropps alla medvetna och omedvetna processer, t.ex. fysiska rörelser och den kontinuerligt pågående reparationen av den fysiska kroppen.

Läs mer:

Ett antal Qi-centra fungerar som lager för vår Qi. Alla våra aktiviteter stöds genom att Qi flödar i de s.k. kanalerna eller meridianerna genom armar, ben, till och från huvudet och kroppens inre organ.

En tanke får kroppen att böja sig framåt och sträcka armen för att ta upp ett tappat föremål. Medvetandet sänder uppmaningen vilket får Qi att röra sig i kanalerna så att kroppen böjs och armen sträcks ut. Medvetandet är närvarande i rörelsen och får signaler tillbaka.

Om flödet i kanalerna försämras, uppstår blockeringar som försämrar Qi-flödet. Det leder så småningom till att kroppens hälsa försämras t.ex. sämre rörlighet, högt blodtryck. Med tiden påverkas även organen negativt, kroppens motståndskraft försvagas och sjukdomar uppstår.

Människans Qi system är en holistisk enhet i kontinuerlig kontakt och interaktion med qi-system hos andra människor, naturen och universum.

Medvetandets aktiviteter.

Medvetandet samverkar med sinnesorganen för att utvärdera och tolka vad som händer i omvärlden, för att aktivera olika handlingar. Alla medvetandets aktiviteter påverkar kroppens processer och skapar Qi-rörelser i kroppen i varje ögonblick av vårt liv.

Läs mer:

Tänk till exempel på din favoriträtt när Du känner dig hungrig och saliven börjar avsöndras. När Du blir arg avsöndras kortisol och adrenalin, hjärtat pumpar hårdare och snabbare, blodtrycket höjs och kroppen går upp i varv. När vårt sinne via ögonen är fokuserat utanför kroppen, som vid TV tittande eller shoppande följer vår Qi med medvetandet ut ur kroppen och förbrukas.

Våra tankar har stor betydelse för hur vi mår. Det är stor skillnad att tänka - "Jag mår dåligt, jag känner mig svag" - jämfört med - "Det känns ok nu, allt känns bra". Negativa tankar gör att vi mår sämre, positiva det motsatta. Vi har ofta vant oss vid att känna efter att det gör ont eller att någonting är onormalt. Om vi fokuserar oss på problemet, så transporterar vi mer Qi till problemområdet som förstärker det negativa.

Lugn, avslappnad och naturlig - nyckeln till att spara Din Qi

Ett citat från den Gule Kejsarens bok säger: 'Var lugn, var avslappnad och var naturlig så kommer din rena Qi att kontinuerligt flöda rikligt och hälsobringande’.

Läs mer:

Därmed avses att i ett balanserat tillstånd fungerar kroppens naturliga självläkning väl och förhindrar uppkomst av sjukdomar.

Detta tillstånd är tyvärr svårt att uppnå i dagens alltmer stressade värld. Ofta kan en händelse få oss att reagera på ett sätt som är allt annat än lugnt, avslappnat och naturligt. Om medvetandet tolkar situationen som hotande kan vi reagera med ilska, rädsla eller stress vilket påverkar vår Qi och Qi-flödet i kroppen negativt, vi förlorar vår dyrbara Qi.

Ett medvetande fyllt av negativa tankar, ilska eller djup sorg påverkar kroppen på ett negativt sätt och kan i längden vara skadligt och leda till sjukdomar.

Det är i vardagslivets möten med andra människor med åsikter som Du inte alls delar eller beteenden som Du högst ogillar som den verkliga nyttan av ett stabilt Qi-tillstånd från Qigongträningen finns. Ett led i träningen är att successivt bryta negativa tankemönster och ersätta dem med positiva. Du förmår bevara ett lugn inuti Dig även om det är stökigt runt omkring. Dina tankar kommer ur lugnet från Ditt sanna jag i stället för från det myller av tankar som kan finnas i pressade situationer. Dessa sanna tankar innehåller stark information som kan påverka både Dig själv och omgivningen.

Qigongträning skapar ett lugnt fokuserat medvetande.

Med Qigongträningen startar vi en process inom oss som gör att vi kontinuerligt utvecklas såväl fysiskt som mentalt.

Läs mer:

Qigongträningspasset gör oss lugna, avslappnade och naturliga och det är en mycket positiv känsla och ett lugnt tillstånd som vi lär oss att känna igen, vänja oss vid och tycka om.

Vi märker också att vi lätt förlorar den goda känslan, t.ex. när vi hamnar i en stressad situation reagerar kroppen negativt och lugnet försvinner. Upptäckten av sådana situationer ger oss möjligheten att fundera över om någonting kan förändras i mitt liv så att jag kan bevara den goda känslan i stället för att må dåligt och förlora min dyrbatra Qi? Detta är början till medvetandekultivering som finns beskrivet mer i detalj under Ren Xue.

Om Du har ambitioner att kunna leva ditt liv efter dina egna förutsättningar, och utvecklas till den människa som du har förutsättning att bli så ger Dig Qigong möjligheten.

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2020 Yuan Qigong Sverige