Yuan Qigong  picture

Lärare i Yuan Qigong Sverige

Yuan Qigong


För att kunna sprida kunskapen om Ren Xue och Qigong är det viktigt att ha ett antal välutbildade lärare. För närvarande har gruppen har sex lärare och flera är under utbildning.

Arne Nordgren

Jag började träna Qigong 1995. Jag hade svullna leder i anklarna och svårt att gå men bedömde mig i övrigt som i god kondition eftersom jag hade löptränat och ibland gått på gymping. Jag hade också problem med ryggen. Av och till fick jag ryggskott som gjorde att jag hade ont och det gjorde mig också väldigt försiktig när jag rörde mig. Kroppen var mycket stel och orörlig i rygg, axlar och höfter och knän. Efter en sommarkurs (nio dagar) så försvann svullnaderna som jag haft under sex månader. Dessutom fick jag förändringar i synen – det astigmatiska seendet försvann. Successivt blev kroppen också mjukare och rörligare.

Efter att ha fått sådana resultat insåg jag att detta var något som borde spridas till fler.

Jag introducerade Qigong på min arbetsplats och arrangerade den första Qigongkursen i Kungsängen tillsammans med European Zhineng Qigong Center där jag så småningom kom att fungera som lärare och hålla kurser på egen hand i Kungsängen, Finland och många orter i det övriga Sverige. Jag har också fungerat som assisterande lärare under sommarkurserna.

Sedan 1997 har jag lett gruppträning varje vecka i Kungsängen, senare även på Axelsons och Spånga Friskvård. Jag ser det som viktigt att varje individ får träna efter sina egna möjligheter och utvecklas efter sina förutsättningar. Det skänker träningen glädje och inspiration.

Det är också viktigt att ha en formell teoretisk och praktisk utbildning med examination och därför deltog jag i undervisningen hos Yuan Tze Center på Nya Zeeland. Jag blev under 2009 - 2013 utexaminerad som lärare på samtliga nivåer inom Zhineng Qigongskolan samt traditionella Qigongmetoder, Qi-terapi och Feng Shui.

Yuan Tze, eller Bin Liu som är hans ursprungliga kinesiska namn, arbetade på Huaxia Qigongcenter från 1994 och är utexaminerad lärare vid centret. Huaxia leddes av Pang Ming som är den som skapat alla de metoder som används inom Zhineng Qigong skolan.

Väsentligt för mig var att den som examinerade mig har så nära relation till skaparen av metodiken som möjligt. Det garanterar en kunskapsöverföring som är genuin.

Sedan 2013 har jag utbildat mig i Yuan Qigong för Yuan Tze och hållit många kurser.


Yuan Qigong

Arne och Marita Nordgren

Anders Henschen.

Jag har studerat RenXue och Yuan Qigong några år nu. Sedan tidigare har jag praktiserat Zhineng Qigong under drygt 10 år. Efter att jag genomgått den första nivån av utbildningen i Yuan Qigong har jag vid en del tillfällen undervisat själv, eller deltagit i undervisning i Yuan Qigong som ordnats av föreningen Qigong Upplands-Bro.

Jag kommer att ordna en del egna träningar och kurser, men även fortsätta att delta i verksamheten inom Qigong Upplands-Bro. Jag avser även fortsätta att delta i Yuan Tzes utbildningsprogram för RenXue och Yuan Qigong. Jag räknar inte med att kunna försörja mig som lärare i RenXue eller Yuan Qigong, men att få möjlighet att undervisa andra ser jag som ett sätt att gå vidare i sin egen utveckling.

Anders Henschen

Eva Rende-Tavares.

När jag prövade Qigong första gången för drygt 15 år sedan kände jag direkt att något underbart hände i kroppen, och ett nytt lugn fyllde mig. Precis vad jag behövde!

Jag gick instruktörs-utbildningar i Zhineng Qigong och ledde kurser i flera år, vid sidan om arbetet.

Så småningom landade jag i Arnes grupp som just bytt över till Yuan Tzes omfattande holistiska system. Jag var lite motvillig i början, men bestämde mig för att bejaka det nya och fördjupa mig vidare.

Nu har jag gått lärarutbildning i Yuan Qigong Nivå 1 och Nivå 2, och också arbetat med Yuan Qigong- och Ren Xue-texter, bland annat översatt boken "Wellbeing begins with you" ("Vägen till välbefinnande").

Träningen är till stor hjälp i mitt dagliga liv, liksom bearbetningen av medvetande-mönster i metod åtta.

Yuan Qigong

Marita Gegerfelt Nordgren.

Jag har sedan tonåren sökt förståelse och meningen med livet. Det har fört mig in på olika vägar. 2007 började jag träna Qigong. Beroende på besvikelse i det förflutna och uppväxt i ett västerländskt samhälle där kritiskt tänkande hör till var jag till en början skeptisk när jag träffade Yuan Tze 2009. Genom min egen erfarenhet av att träna Yuan Qigong och följa Yuan Tzes rekommendationer har gradvis min tillit till honom och Ren Xue ökat. 2011 påbörjade jag min lärarutbildning hos Yuan Tze.

Yuan Qigong hjälper mig att inte bli stressad, behålla mitt inre lugn och till och med ha energi kvar på kvällen. I livet för att kunna göra bedömningar av en situation och göra val som är bra på lång sikt är det av vikt att kunna upprätthålla ett inre lugn och harmoni. Det hjälper min Yuan Qigong träning mig med.

Yuan Qigong

Max Larsson.

Jag heter Max

2014 var jag för första gången i Nya Zeeland och deltog i Yuan Tzes undervisning. Sedan dess har jag fungerat som lärare hos Qigong i Upplands-Bro.

Max Larsson

Måns Larsson.

Jag heter Måns

Jag har tränat Zhineng Qigong i mer än 10 år och det har hjälpt mig mycket med mina hälsoproblem. Sent 2011 kom jag i kontakt med Yuan Tze och hans undervisning. Sedan dess har jag prakticerat Qigong på en ny nivå, kombinerat med Ren Xue. Jag har inte bara arbetat med mina fysiska problem utan också med mina mönster.

Måns Larsson

Tobias Furne.

Jag heter Tobias

2014 utbildade jag mig till lärare på nivå 2, Ren Yuan och Xia Yuan på ett läger i Nya Zeeland.

Tobias Furne

Anette Persson

Lärare i Borlänge nivå 2

Annette persson

Tyra Wibom tillsammans med opsteopaterna Jan Englund, Per Gunnar och Sauli Luoma

Tyra är lärare i Kungsängen

Alla fyra är utbildade Yuan Qigonglärare

Annette persson

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2018 Qigong Upplands-Bro