Flitig humla picture

Deltagarnas berättelser

Ragnvald Jonsson berättar

Ren Xue och träning av Yuan Qigong har inneburit en mängd positiva effekter för min fysiska hälsa. Efter att ha haft ryggproblem sedan 16-årsåldern med regelbundna besök hos sjukgymnast och kiropraktor så har dessa problem minskat avsevärt. Har inte varit hos chiropraktor eller sjukgymnast på tre år nu. Jag har haft en kronisk inflammation i höger axel i ca 35 år. Besvären är nu helt borta. Problem med ömmande höft är så gott som läkt.

Att göra Yuan Qigong på morgonen som en inledning på en arbetsdag har betytt att jag kan möta mina behovskrävande elever med en lugn avslappnad öppenhet och närvaro vilket har varit betydelsefullt för mig när det gäller att orka med mitt arbete.

En spännande resa i universum tillsammans med inspirerande och varma medmänniskor.Kogo Deronius berättar

Ren Xue har blivit en livsstil för mig. Det är ett ovärderligt verktyg för att hålla min hälsa i gott skick, komma i ett positivt och bra tillstånd och för att utvecklas i mitt liv. Ren Xue har läkt svåra hälsoproblem för mig och hjälpt mig identifiera negativa / destruktiva mönster.

Jag har också hittat delar av mig själv som jag inte viste att jag hade. Jag har blivit medveten om förmågor jag besitter och är allmänt mer medveten.

Ren Xue har hjälpt mig att utveckla mitt hjärtas kvaliteter och jag behåller mitt hjärta öppet med glädje.

Jag ser annorlunda på motgångar och jobbiga känslor. Ren Xue har faktiskt hjälpt mig att nå alla de mål jag hade som kändes omöjliga när jag först kom i kontakt med det.Niclas Fernström berättar

Yuan gong-träningen har för mig inneburit att jag efter långt sökande hittat hem i djungeln av hälsotrender och träningsformer då metoden inkluderar både kropp, qi och medvetande i ett samlat helhetstänk. Även om rörelserna i träningen är samma är varje träningstillfälle en unik upplevelse där kvalitén ofta beror på hur väl man lyckas slappna av i sinnet. Det kan ibland kännas frustrerande att ens personliga utveckling inte går snabbare men med disciplin och tålamod kommer framstegen en portion i taget. Effekter av träningen som jag själv upplevt är en succesivt ökad känsla av att känna qi och att jag vid vissa tillfällen kan höra mitt hjärta slå väldigt tydligt, en väldigt intressant och behaglig känsla.

Den kanske mest intressanta delen tycker jag är medvetandets roll och hur det påverkar kroppen. Att öppna upp sinnet för förändring och känna kärlek och medkänsla till sig själv och sin omgivning tror jag är nyckeln till att utvecklas som person. Detta är en svår och livslång process men enligt mig är Yuan gong och Ren Xue rätt väg att gå.Jonas Cronebäck berättar

Våren 2021 fick jag formellt en autismspektrumdiagnos. Diagnosen och den utredning som ledde fram till diagnosen har givit mig en helt ny förståelse för mig själv och min historia. Vad som blivit tydligt för mig är hur jag alltid fungerat lite annorlunda vilket ibland resulterat i att människor ibland blivit lite obekväma i min närvaro då jag inte riktigt fungerar enligt normen. Så under hela livet har jag ofta försökt gömma mina normavvikande sidor och spelat en roll vilket tagit mycket kraft och energi.

De sätt på vilka mina autistiska drag tar sig uttryck är främst svårigheten i sociala situationer där det blir många intryck att ta in och förhålla sig till. Jag saknar nämligen den intuitiva förmåga som normtypiker har när det gäller att relatera till andra. Istället måste jag aktivt leta i minnet efter hur jag förväntas agera eller respondera i olika situationer baserat på tidigare erfarenheter. Ibland blir det dock lite fel och människor reagerar inte som jag förväntat mig baserat på tidigare erfarenheter. I dessa lägen kan det bli stressigt och jag kan känna skam över att vara annorlunda, framförallt när andra människor blir obekväma av något jag sagt eller gjort.

Ett annat sätt som mina autistiska drag visar sig på är att jag saknar förmågan att bygga konceptuella ”helhets”-modeller. Normtypiker har ofta förmågan att snabbt bilda sig en uppfattning kring en person, ett fenomen eller en situation, dvs en förenklad bild att orientera sig efter. Denna förmåga har inte jag i samma utsträckning. Istället tar jag in alla detaljer och bygger därefter den konceptuella helhetsbilden. Denna bild blir betydligt mer detaljerad än för normtypikern och tar naturligtvis mer kraft och energi att bygga. Samtidigt som det är energimässigt krävande för mig att fungera i denna komplexa värld så är förmågan att bygga helheter från detaljer även en slags superkraft och en styrka som jag kan ta med mig genom livet och använda både i arbetslivet och privat. Men eftersom alla intryck som jag har svårt att avskärma tar mycket energi behöver jag mer frekventa och längre perioder för återhämtning där jag kan bearbeta, kontemplera och sortera intrycken. Eftersom detta behov av mer frekvent återhämtning faller utanför normen så har jag försökt leva ett liv med mindre återhämtning än vad jag behöver, vilket leder till att jag ofta blir stressad och utmattad. Det parasympatiska nervsystemet har inte fått arbeta i så stor utsträckning som jag hade behövt. Qigong-träning har varit och är ett sätt för mig att finna effektiv återhämtning i vardagen.

Nu kan man säga att jag på sätt och vis får starta om livet från en ny plats, eller egentligen en nygammal plats, där jag kan bli kompis med mina medfödda styrkor och svagheter och lära mig att anpassa mig efter mina förutsättningar och inte efter rådande normer.

Vad jag kan se nu är att i stort sett alla problematiska mönster jag brottats med härrör från min strävan som barn att passa in i normen och slippa skammen av att vara annorlunda. Dessa mönster var olika överlevnadsstrategier jag utvecklade redan som barn och som då förmodligen var helt nödvändiga men som nu i vuxen ålder har spelat ut sin roll och för det mesta skapar problem i form av stress och ångest. Varje dag sedan diagnosen dyker det upp situationer i minnet som visar hur de mönster jag utvecklade som överlevnadsstrategier när jag var barn påverkar mig än idag. Olika strategier för att gömma mina egenheter och för att undvika att känna skuld och skam över att vara annorlunda. Samtidigt som dessa mönster och överlevnadsstrategier blir tydliga så framträder även mina medfödda styrkor allt tydligare. Styrkor som nyfikenhet, empati, humor, uppriktighet, hyperfokus, öga för detaljer, bra minne mm. Styrkor som jag tidigare känt behov av att begränsa för att bättre passa in i normen. Men utöver styrkor framträder även olika behov som jag har för att kunna manifestera mina styrkor, t.ex. att bli accepterad för den jag är, att kunna uttrycka mig genuint, perioder av återhämtning, att kunna skärma av intryck, reducera antalet större sociala situationer, uttrycka mig kreativt genom konst, musik, mat, skrivande och hantverk mm.

Utan det arbete med tanke- och beteendemönster som Ren Xue och Yuan Gong-syetemet har lärt mig så hade det förmodligen tagit betydligt längre tid för både mig och vården att se tecken på autismspektrumtillstånd eftersom de mönster jag utvecklade redan som barn effektivt dolde mina autistiska drag.Arne Nordgren berättar på Självläkningspodden

Självläkningspodden. En intervju genomförd av Mikael Johansson med Arne Nordgren från 2016 om varför han började träna Qigong och Yuan Gong samt nyttan han haft av att träna.

Till SjälvläkningspoddenSylvie Jutras berättar

"Yuan Gong is constantly helping me developing amazing abilities in not only my physical body, but also helping with feeling a greater level of clarity and stability on the consciousness level. It is magical to dive into a spaciousness where everything feels possible, so we can thrive!.Marie Kim Lindström berättar

Jag har länge letat efter en träningsmetod som stärker både den fysiska kroppen som mitt medvetande. Under många år praktiserade jag yoga av och till, men jag upptäckte att även inom de västerländska yogaformerna så hamnar man lätt i en mentalitet där man ska prestera hela tiden och försöka pressa kroppen in i former som inte tar hänsyn till att allas kroppar ser olika ut. Även jag pressade mig själv så hårt i yogan att jag vid 23 års ålder skadade min ena höft, som aldrig riktigt har blivit bra igen.

Det jag älskar med qigong är att det är en träningsform som verkligen passar alla - oavsett funktionalitet i kroppen och tidigare träningserfarenhet. Här är alla välkomna! Det är lätt att komma igång med qigongträningen, för att det sedan finns många möjligheter att vidareutveckla sin träning och förfina praktiken. Yuan gong passar också personer som har olika mål med träningen, allt från en person som vill få en smidigare, starkare och friskare kropp till den som vill utvecklas i sin mentala hälsa och utveckla bättre tanke- och beteendemönster i sin vardag.

Så, vad hände med höften? Jag har upptäckt en stor förbättring där i efter att ha tränat qigong regelbundet ett tag nu, och det blir förbättringar hela tiden. Min kropp har blivit smidigare rent generellt, särskilt min ryggrad. Jag upplever även att mitt sinne är lugnare och att jag kan koncentrera mig bättre.

En annan viktig del i qigong för mig personligen är också att kunna nära en större ödmjukhet och förståelse för andra människor och varelser. Att jag bättre kan sätta mig själv i relation till en större helhet.Marion Sandler Almgren berättar

Jag har tränat många olika former av yoga, qigong och tai chi under mina år som sökande efter hälsa i både kropp och själ. När jag kom i kontakt med Ren Xue och Yuan Gong för många år sedan förändrades min förståelse för att det inte bara är rörelserna som är viktiga utan även arbetet med mina mönster och min inställning till problem. Jag har fått verktyg att utveckla mig själv genom olika former av meditationer, healing, organstärkande rörelser, retreater mm. Vill varmt rekommendera att prova på.Kontakta oss Facebook

© copyright; 2019 Yuan Qigong Sverige