Qigong Upplands-Bro picture

Yuan Tze, grundare av Ren Xue

Yuan Qigong


Yuan Tze är grundare och skapare av Ren Xue, Yuan Qigong och Yuan Ming Medicine. Han har intresserat sig för och ägnat hela sitt liv från ung ålder för att försöka förstå livet, kultivera sitt eget och med egna erfarenheter och medkänsla villkorslöst hjälpa andra.

Yuan Tzes historia

Bin Liu föddes i en äldre liten kuststad i Jiangsu-provinsen i Kina 1962. Under sin vidareutveckling tog han senare namnet Yuan Tze. Han slutade att äta inte långt efter sin födsel och blev mycket svag. Varken föräldrar eller läkare kunde förmå honom att äta. En Daoist munk erbjöd sig att hjälpa till och vid sex månaders ålder hämtades Yuan Tze av munken för att leva med honom i hans tempel.

Vid fyra års ålder (1966), började kulturrevolutionen och klosterlivet avslutades. Munkarna drevs bort, klostret övertogs och användes för civila ändamål, och Yuan Tze skickades tillbaka hem för att leva med sin familj.

Yuan Tze deltog inte aktivt i formell skolutbildning. Under skoltiden läste han, i hemlighet, traditionella läror från gamla böcker, som då var strängt förbjudna. Glupskt absorberade han traditionell visdom och kände sig mycket mer hemma i den än i skolans läroplan. Förutom ointresse för skolan var Yuan Tze undernärd och liten, och blev därmed föremål för mobbning i skolan. Detta motiverade honom att i sjuårsåldern börja träna kampsport och grundläggande Qigong. Utbildningen gav honom möjlighet att skydda sig själv och andra som mobbades i skolan. Inte överraskande, blev skolan fri från översittare.

I tidiga tonåren insåg han att polisens tillsyn för att upprätthålla ordningen inte var tillräckligt; mycket mer behövde förändras i människors beteende. Så hans vyer vidgades. Efter att ha upplevt turbulensen av kulturrevolutionen, ville Yuan Tze innerligt förstå varför det finns så mycket smärta och lidande i det mänskliga samhället. Hans starka längtan att hjälpa sig själv och andra ledde honom på en väg av sökande och upptäckande.

Han anslöt han sig till flottan 1979 och arbetade inom leveransavdelningen fram till 1982. Under dessa tre år var han engagerad i formell Daoistisk Qigongträning. På den tiden var Qigong förbjuden av den kinesiska regeringen, så utbildningen skedde i hemlighet. På så sätt inledde han sin seriösa Qigongträning. Efter att ha lämnat flottan, återvände han till sin hemstad och arbetade i affärsbranschen de närmaste tio åren. Han fördjupade sig i Qigongträning och studier av Qigong teorier, Daoism, Buddhism, Konfucianism, TCM, folkkonst och medicin. Han utbildades av några väl respekterade mästare på hög nivå inom olika områden. Några av dem var tillbakadragna eremiter som endast accepterade en eller två elever under sin livstid och inte särskilt lättvindigt ville förmedla sina kunskaper. Yuan Tze var mycket lycklig och tacksam över att ha haft möjlighet att lära av dessa herrar och att ta emot deras värdefulla lärdomar under strikt traditionell utbildning. Han fick med tiden en djup förståelse för dessa discipliner.

Tidigt i tjugoårsåldern började Yuan Tze undervisa Qigong och utföra "healing". Han fick senare stort erkännande för sina Qigongkunskaper i Kina - han blev medlem i den kinesiska Qigong Science Research Association, det högsta beslutande Qigong organet i Kina.

Yuan Tzes healing har hjälpt många människor att bli av med sina problem och många "helande mirakel" finns omnämnda. Men många av människorna som han hade hjälpt återvände efter en tid på grund av att problemen antingen hade återkommit eller nya problem uppstått. Yuan Tze insåg att trots att Qigongövningarna och Qi-healingen var effektiva, var de ensamt otillräckliga för att hantera de bakomliggande orsakerna till sjukdomar. Han förstod att sjukdomar och andra problem, som skapade ohälsa, smärta och lidande i livet ofta hade samma källor. Därför inledde han sitt sökande efter ett mer effektivt verktyg som skulle kunna bemästra de bakomliggande orsakerna till alla problem, inklusive ohälsa och sjukdom.

När Yuan Tze nått 30-årsåldern började han skapa ett nytt Qigong-system och samtidigt kom han i kontakt med Zhineng Qigong. Eftersom både Zhineng Qigong metoderna samt dess underliggande idéer var ganska lika som hans egna idéer, och eftersom Zhineng Qigong redan utövades av många, bestämde Yuan Tze sig för att skjuta upp idén om att skapa sitt eget system och valde i stället att studera Zhineng Qigong vid Huaxia Centre. Vid 33 års ålder blev han chef för en tillfrisknandeenhet på centret, med 10 instruktörer (healers) och ca 400 patienter med allvarliga sjukdomar. Under denna tid hade Yuan Tze den högsta framgångsfaktorn för att hantera sjukdomar vid centret, inklusive cancer (44% botade) och lithiasis eller konkrement (saltutfällning och bildning av stenar, vanligen i njurarna och gallblåsan). Det fanns även fall av regenerering av vävnader och organ som hade opererats bort, inklusive skallben, gallblåsa och livmoder. I ett högst ovanligt fall återskapades den vänstra njuren hos en 39-årig läkare trots att den hade tagits bort i barndomen.

Under tiden på Huaxia Centre fick Yuan Tze bekräftelse på behovet av ett mer effektivt verktyg. År 1996, kände han att det var dags att lämna Huaxia för att fokusera på utveckling av en helhetslösning. Under de kommande fyra åren, etablerade han två Qigong centra i provinsen Guangdong. År 2000 förbjöd den kinesiska regeringen åter alla Qigong organisationer och verksamheter, efter att ha tillåtit detta under nästan två decennier. Yuan Tze hade inget annat val än att stänga sina centra och stoppa allt sitt Qigong-relaterade arbete. Från och med september 2000 fokuserade han än mer intensivt på helheten i livet, särskilt det mänskliga medvetandet. Han sökte även lärare för och studerade icke-Qigong traditionella interna metoder, inklusive Internal Yang Style Taichi och Bagua. Det var under denna tid som grunden lades till ett nytt system.

År 2002 lämnade Yuan Tze Kina för Nya Zeeland. Det system som under en längre tid mognat fram skapades. Det kallades Yuan Tze Human Life Science och senare döptes det om till sitt ursprungliga kinesiska namn, Yuan Tze Ren Xue (圓子 人 學), eller kort och gott Ren Xue (人 學). Yuan Tze började nu ofgfentligt presentera Ren Xue i Nya Zeeland och runt om i världen. Ren Xue’s idéer och principer har visat sig vara mycket effektiva för att hjälpa människor att förstå sina problem och införa djupgående förändringar i livet. Yuan Tze har hittills publicerat fem böcker om sina läror och är övertygad om att Ren Xue kan förändra och göra samhället mer balanserat och harmoniskt. Ren Xue som livskultiveringsmetod erbjuder en unik väg för denna omvandling med hjälp av kraftfulla verktyg med grunden i både traditionell visdom och modern utveckling.

Yuan Tze Centre i Wellington, Nya Zeeland grundades oktober 2003. Under de följande tio åren har Yuan Tze fokuserat på att utveckla Ren Xue systemet och sprida sina lärdomar till så många han kan nå. Allteftersom Ren Xue blev mer etablerat, såg Yuan Tze behovet av ett Qigongsystem helt i linje med Ren Xue teorierna. Denna helhet är viktig för integriteten och effektiviteten av Ren Xue. Yuan Tze lanserade därför 2013 ett nytt och unikt Qigongsystem - Yuan Gong. Yuan Gong består av nio metoder, varav sex är finns nu och de tre återstående kommer att finnas tillgängliga 2018. Under 2014 skapades Yuan Ming Medicine som ett kompletterande Ren Xue verktyg för förbättring av livet. Yuan Gong fungerar tillsammans med Yuan Ming Medicine som två praktiska tillämpningar av Ren Xue.

Under de senaste tre decennierna har Yuan Tze har nått och berört många genom sitt arbete och engagemang. Han förmedlar djup visdom på det mest tillgängliga sättet med en närvaro som inspirerar dem som vill förbättra sina liv. Yuan Tze ser sig själv som en vanlig människa, inte som någon på en "speciell nivå" eller med några ”speciella förmågor". Han lever som en sann och flitig livsutövare som entusiastiskt vill dela med sig av vad han lärt sig till andra människor. För honom är livet en kontinuerlig process för att förverkliga Ren Xues grudfilosofi "Zi Du - Du Ren" d.v.s. "Utveckla dig själv och hjäp andra".


Yuan Tze

Kontakta oss Facebook

© copyright; 2019 Yuan Qigong Sverige