vacker himmel

jorden

För bättre klimat och miljö


YUAN QIGONG SVERIGE ser på vår värld och Moder Jord – vårt hem – på ett holistiskt sätt. Vi delar alla samma underbara hem. Det brådskar nu att rädda klimatet för att se till att alla människor får en chans att leva vidare i samklang med naturen. Det är bråttom nu!


Som förening vill vi verka för bättre klimat och miljö. Vi har träningar och retreater via Internet, och började med det långt före pandemin. För att undvika flygresor, har vi våra retreater främst i Sverige och där äter vi i huvudsak vegetarisk mat. Vi har, särskilt nu under pandemin, både kurser och träning i Qigong gratis varje veckodag för att främja vår hälsa. Qigongträningen leder till mer balans och harmoni i våra liv. Därmed ökar förutsättningarna för att fatta bra beslut, leva mer miljömedvetet och minska vårt klimatavtryck.

Det globala Paris-avtalet måste tas från ord till handling av världens politiker, företag och länder. Dessutom behöver vår personliga livsstil förändras.

Vi behöver påverka våra politiker att skynda på klimatarbetet! Om alla krafter samverkar kan vi vända den destruktiva utvecklingen.


Vi stödjer nätverket KlimatSverige som är en av de sammanbindande krafterna i klimatarbetet.

Naturvårdsverket: Hur kan jag minska min klimatpåverkan?


© copyright; 2021 Yuan Qigong Sverige