Löv från Hassel

Qigong meditation

En kärleksmeditation tillägnad jorden och alla dess innevånare stora som små

Vi är alla skapade ur samma ursprung – med ändå är vi så olika. I sitt naturliga tillstånd samarbetar allt liv på jorden, tillitsfullt, kärleksfullt och stödjande. Allt kan fungera som en enhet - människorna, träden, djuren, växterna.

Tyvärr har vi sedan länge lämnat detta naturliga tillstånd. Tillit ersätts ofta av misstänksamhet, kärlek av att vilja äga - att vilja kontrollera och bestämma.

  • Tänk om vi kunde visa varandra mer tillit
  • Tänk om vi kunde acceptera att alla människor har olika bakgrund och därmed tänker olika.
  • Tänk om vi kunde betrakta jorden och dess fantastiska liv med kärlek och understödja det i stället för att överutnyttja, riva ner och förstöra.
  • Tänk om ledare för företag och organisationer kunde värdera jordens liv när nya produkter utvecklas och sprids i stället för makt, pengar och vinst.
  • Tänk om ländernas ledare kunde känna tillit och samarbeta, stödja varandra i stället för att ensidigt se till sin egen karriär och det egna landets nytta.
  • Tänk om vi kunde använda samtliga länders försvarskostnader till att stödja en för jorden hälsosam utveckling.
  • Tänk om vi kunde förstå att pengar är energi och rätt använda kan alla dra nytta av dem, de kan skapa förutsättningar för ett bättre liv på jorden.
  • Mänskligheten har travat på i samma hjulspår ända sedan vi skapades.

Det är nu dags att tänka om, tänka i nya banor.

Till kärleksmeditationenKontakta oss Facebook