berg och hav

REN XUE och YUAN QIGONG - för ett bra liv

Yuan Qigong

Yuan Qigong är en för kroppen välgörande och stärkande träning som skänker sinnesro och ett inre lugn.

Du upptäcker att Du får mer energi, känner dig harmonisk och blir mer fokuserad.

Ditt immunförsvar stärks och Du håller dig frisk.

I Yuan Qigongsystemet ingår även metoder för att uppnå upplysning och självförverkligande.


Hälsoretreat med Qigong, Yuan Qigong 16 - 20 juni 2024!

Plats: Wik utanför Uppsala

Hälsan är temat på denna retreat, hur vi kan bevara, stärka och förbättra hälsan på olika sätt.

Det finns många faktorer som påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Under retreaten ser vi på vad som leder till positiv utveckling.

Läs mer om vår hälsoretreat.


Två nya videofilmer med Yuan Tze, grundaren av REN XUE och Yuan Qigong

Filmerna berättar om Yuan Tzes personliga utveckling mot ökad förståelse av livet och visdom


Delta i våra Qigong kurser och Internet-träningar helt gratis

En mängd aktiviteter pågår dagligen via iternet. Vår förening arrangerar tillsammans med REN XUE Europa daglig träning på Internet via ZOOM och Yuan Tze håller workshops och retreater varje månad.

Läs mer om våra gratiskurser i Yuan Qigong samt träningar och retreater


Lärarutbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i Qigong

10 oktober startar vår lärarutbildning Nivå 1 i Yuan Qigong. Det är en kombinerad självstudie och lärarledd kurs.

Läs mer om lärarutbildningen


Yuan Qigong, mer än Qigong

Yuan Qigong är för Dig, som själv vill ta en aktiv del i att bevara din hälsa. Med hälsa avses inte bara den fysiska hälsan utan även medvetandets hälsa; att vara lugn och harmonisk, liksom ha ett öppet hjärta för att kunna uppleva tillit, kärlek, tacksamhet. Läs mer

Yuan Qigong innehåller övningar som stärker kroppen fysiskt, förbättrar cirkulationen eller bearbetar organen samt metoder för sittande meditation. Du upptäcker snabbt hur effektiva metoderna är; förändring sker redan när Du lär dig att träna dem. Du upplever att träningen gör Dig lugn och avslappnad och att lugnet lever kvar.

Vår dag är oftast fylld av en mängd aktiviteter, bör och måsten som stressar oss. Tid är vår stora bristvara idag och ofta kommer därför vårt behov av kroppsrörelser och vidareutveckling i andra hand.

Allt fungerar inte heller som vi förväntar oss. Alla människor tycker och tänker lite olika eftersom vår bakgrund baserad på skolgång, föräldrar, vänner, religion etc. varierar. Inom Yuan Qigong tränar vi oss på att bevara vårt inre lugn och harmoni och därmed klara av vardagens besvär utan att förbruka en mängd energi på ilska och frustration.

Yuan Qigong-träning ger dig förnyad energi, inspiration, glädje, klarare tankar och nödvändig återhämtning. Du väljer själv vilken av metoderna som för tillfället passar bäst. Även då du har ont om tid, kan så lite som fem minuters träning kan ge dig ett nödvändigt lugn.


Medlemskap och donationer

Under pandemin erbjjuder vi alla att delta i våra kurser och Internet-träningar helt utan kostnad.

Kostnad för dig som vill städja oss som medlem är 300 kr per år eller 150 kr för ett halvt år. Inbetalning till bank-girokonto 492-1300 (Handelsbanken)

Ange namn, mailadress samt adress vid inbetalningen.


Donationer

Vill Du donera pengar för att stödja vår verksamhet, kan Du göra det genom att inbetala valfritt belopp till bank-girokonto 492-1300

Spännande Yuan Qigong-videos

År 2015 blev vi inbjudna att visa vår träning på Galleri Bon. Till träningen fanns en speciellt komponerad musik - som var ruskigt häftig och gjorde demonstrationen till ett äventyr.

Qigong-show på Galleri Bon.

Jo, det går att träna utomhus på vintern, men Coooolt....

Qigong utomhus mitt i vintern med Max och Måns.

Kontakta oss

Kontakt via e-mail

qigong@telia.com

Bankgirokonto 492-1300

För betalningar av kursavgifter, böcker och DVD- och CD-skivor.

När Du beställer en kurs invänta faktura innan betalning.

Address för brev

Föreningen Yuan Qigong Sverige

C/O Arne Nordgren

Härnevi skolväg 14

19730 Bro

Sverige

Vår kursvärdinna

Vår kursvärdinna

Har Du funderingar om våra kurser, träningar eller retreater. Eller allmänna frågor runt Yuan Qigong. Du kan ta kontakt med Marion Sandler-Almgren för mer information.

Telefon: 0704-490302

Om vår organisation


Yuan Qigong Sverige är en ideell förening med allmännytta som arbetar med Ren Xue (livsutveckling) och Yuan Qigong för att främja hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

Yuan Qigong Sverige är en REN XUE organisation

Genom att sprida Yuan Qigong och Ren Xue får deltagarna verktyg för att få nytt perspektiv på sitt liv och förstå sin egen potential. Det ger möjligheter att förändra livet i en positiv riktning, att skapa ett inre lugn för att kunna hantera stressade livssituationer.

För att uppnå detta måste kurserna hålla hög kvalité. De skall ge både god teoretisk grund samt goda kunskaper i att praktiskt utöva metoderna.

Många av våra lärare har utbildats och undervisats av Yuan Tze, som utvecklat Yuan Qigong-systemet. Det utgör en garanti för att autenticiteten i metodiken upprätthålls.

På våra kurser lär du dig:

  • De korrekta rörelserna
  • Nyttan av rörelserna
  • Hur medvetandet används
  • Hur medvetande, kropp och Qi (livsenergi) kan arbeta tillsammans - vara förenade och därmed höja träningseffekten.
Till alla kurser hör en skriftlig dokumentation som både ger översikt och beskrivning av detaljer som kan vara svåra att komma ihåg.

En viktig del i vår verksamhet är att motivera till regelbunden träning för att de positiva hälsoförändringarna skall förverkligas.

Vi stödjer detta genom att:

  • Uppmuntra nybörjarna att fortsätta träna efter kursen
  • Kontinuerligt påminna om vikten av att träna
  • Erbjuda träningsmöjligheter flera gånger i veckan
  • Driva uppföljnings- och fördjupnings-kurser flera gånger om året
  • Ordna årliga internationella Qigong- och hälso-retreater
  • Stödja utbildningen av nya lärare

Alla välkomnas till kurser och träning utan krav på medlemskap.