Qigong Upplands-Bro picture

Ren Xue filosofin lägger grunden för ett gott liv

Yuan Gong

Ren Xue är en holistisk filosofi för att utveckla ett hälsosamt liv i frihet och harmoni. Den ligger till grund för delsystemen Yuan Qigong och Yuan Ming som leder till att vår unika personlighet kan utvecklas och fördjupas och till klar tankeverksamhet, koncentration och kreativitet.

Ren Xue - en effektiv väg för att förbättra vårt liv.

REN XUE (uttalas 'renn sjue') betyder 'kunskap om människan'. "REN XUE är ett system som kan hjälpa oss att upptäcka, förstå och utveckla vårt liv. Det är en väg till god hälsa, sann lycka, välmående samt själv-förverkligande" (Yuan Tze).

Ren Xue är baserad på traditionell kinesisk visdomskultur kombinerat med nutida filosofi och vetenskap med avsikten att öka förståelsen för mänskligt liv, mänskliga relationer samt människans relationer till allt liv i universum. REN XUE ligger till grund för Yuan Qigongs unika Qigongmetoder samt Yuan Mings behandlingsmetoder.

Läs mer:

Många av våra hälsoproblem beror på att vårt medvetande reagerar starkt känslomässigt med t.ex. stress, långvarig ilska, djup sorg, eller upplever meningslöshet. Stress initieras ofta av vårt medvetande när vi inte kan uppfylla våra egna eller andras förväntningar. Händelser som vi inte själva kan kontrollera, såsom att fastna i en bilkö eller en besvärlig arbetsuppgift som måste hanteras med kort varsel, skapar ofta stress.

Stressen leder till att vi förlorar energi. Den påverkar hela kroppen negativt, inklusive hjärnans funktioner och kroppens inre organ. Om det pågår under en längre tid blir vi sjuka. Vårt samhälle präglas mer och mer av inbyggd mental stress. Effektivt ledarskap har till och med förknippats med att de anställda skall jobba under ’lagom mycket’ stress – för då blir det mera gjort.

Ren Xue skapar större förståelse för vår livssituation vilket ger oss möjligheter att påverka den. Observation av oss själva gör att dåliga vanor (mönster) upptäcks och kan ersättas av bättre som är mer energibesparande och hälsosamma.

Människan är i grunden en social varelse, som av naturen har möjlighet att utveckla många goda kvaliteter såsom tillit, öppenhet, kärlek, tacksamhet, respekt och vördnad (de s.k. hjärtats kvaliteter). Om vi ser på tillståndet i världen idag så är det generellt sett få människor som i någon större utsträckning utvecklat dessa. Betydligt vanligare är att uppvisa ett beteende som antyder motsatsen, såsom misstro, hat, arrogans. Ren Xue ger oss möjlighet att förstå den djupa innebörden av dessa kvaliteter och börja tillämpa dem.

Att genom Ren Xue filosofin vidga förståelsen för livet och ta hand om hälsan med Yuan Qigong träning leder till frihet, självförverkligande och visdom.

Våra handlingsmönster.

Varje människa har olika handlingsmönster som automatiskt uppträder vid olika situationer.

Läs mer:

Mönstren skapas i tidig ålder för att på ett bra sätt kunna hantera olika händelser och upplevelser. Att ta på sig flera arbetsuppgifter än man orkar – att vara fixaren - är ett mönster. Kanske fick den lille tidigt bekräftelse och extra positiv uppmärksamhet när något bra presterades. Eller när något gick sönder, gick det att undgå bestraffning genom att skylla på någon annan eller inte berätta om händelsen. Andra mönster kan vara att skvallra, framhäva sig själv på andras bekostnad eller att bli arg när något går emot, även småsaker.

Dessa handlingsmönster upprepas omedvetet automatiskt och ju mer de upprepas desto starkare blir de. De upplevs som rationella men negativa beteendemönster tär starkt på vår energi och stör vår inre balans.

Ett kinesiskt ordspråk säger ”Åtta av tio saker i livet blir inte riktigt som vi förväntar oss”. Hur påverkas vi av en så osäker omgivning? Vi reagerar oftast med ilska, bekymmer, grubblerier, sorg, rädsla, fruktan eller översvallande glädje. Dessa emotionella medvetandereaktioner påverkar organens Qi och Qi-flödet i kroppen negativt. Om medvetandet tränas att bevara lugnet vid störande händelser, gör vi av med mindre Qi, flödena i kroppen fungerar och vi mår bra. Vår Qigongträning leder till att vi höjer nivån på livet i stället för att kontinuerligt behöva träna för att återställa balansen och förlorad Qi.

Läs mer om: Mönster och vanor

Tillämpa medvetandeutveckling.

Hur kan Du tillämpa medvetandeutveckling?

Läs mer:

Ett bra sätt är att känna in hur det känns när Du tränar Yuan Qigong i ett fokuserat, lugnt och harmoniskt tillstånd – ett s.k. Qigongtillstånd. Lär Dig att känna igen känslan. Försök att medvetet bevara det lugna Qigongtillståndet under dagen.

När Du upptäcker att Du inte längre är i Qigongtillståndet – försök att förstå vad som fick Dig ur balans och försök ta Dig tillbaka till det lugna tillståndet igen. Gör en paus i det Du gör, gå in i Dig själv och medvetet slappna av. Försök att bearbeta den störande händelsen för att minska den negativa reaktionen. Tänk på det gamla kinesiska ordspråket "Saker och ting följer sina egna lagar" och Du kanske inte med bästa vilja i världen kan förändra dem – framför allt inte genom konfrontation och emotionella reaktioner. Då kommer Du bara i obalans och förlorar Qi.

Efter hand blir Du mer medveten om livets lagar och lär Dig att leva med dem – inte konfrontera dem. Det innebär också att Du får ett bättre liv. Dina gamla mönster kommer att bytas ut mot bättre och livets fundamentala kvalitéer såsom medvetenhet, lycka, visdom och frihet utvecklas. Livet kommer också att kännas lättare och din potential och kraft ökar. Du kommer närmare ditt sanna jag - den personlighet Du verkligen har.

Läs mer om: Medvetandeutveckling
Kontakta oss Facebook

© copyright; 2019 Yuan Qigong Sverige