berg och hav

REN XUE och YUAN QIGONG - för ett bra liv

Yuan Qigong

Yuan Qigong är en för kroppen välgörande och stärkande träning som skänker sinnesro och ett inre lugn.

Du upptäcker att Du får mer energi, känner dig harmonisk och blir mer fokuserad.

Ditt immunförsvar stärks och Du håller dig frisk.

I Yuan Qigongsystemet ingår även metoder för att uppnå upplysning och självförverkligande.



Yuan Qigong, mer än Qigong

Yuan Qigong är för Dig, som själv vill ta en aktiv del i att bevara din hälsa. Med hälsa avses inte bara den fysiska hälsan utan även medvetandets hälsa; att vara lugn och harmonisk, liksom ha ett öppet hjärta för att kunna uppleva tillit, kärlek, tacksamhet. Läs mer

Yuan Qigong innehåller övningar som stärker kroppen fysiskt, förbättrar cirkulationen eller bearbetar organen samt metoder för sittande meditation. Du upptäcker snabbt hur effektiva metoderna är; förändring sker redan när Du lär dig att träna dem. Du upplever att träningen gör Dig lugn och avslappnad och att lugnet lever kvar.

Vår dag är oftast fylld av en mängd aktiviteter, bör och måsten som stressar oss. Tid är vår stora bristvara idag och ofta kommer därför vårt behov av kroppsrörelser och vidareutveckling i andra hand.

Allt fungerar inte heller som vi förväntar oss. Alla människor tycker och tänker lite olika eftersom vår bakgrund baserad på skolgång, föräldrar, vänner, religion etc. varierar. Inom Yuan Qigong tränar vi oss på att bevara vårt inre lugn och harmoni och därmed klara av vardagens besvär utan att förbruka en mängd energi på ilska och frustration.

Yuan Qigong-träning ger dig förnyad energi, inspiration, glädje, klarare tankar och nödvändig återhämtning. Du väljer själv vilken av metoderna som för tillfället passar bäst. Även då du har ont om tid, kan så lite som fem minuters träning kan ge dig ett nödvändigt lugn.





Deltagarnas berättelser

Ragnvald Jonsson berättar

Ren Xue och träning av Yuan Qigong har inneburit en mängd positiva effekter för min fysiska hälsa. Efter att ha haft ryggproblem sedan 16-årsåldern med regelbundna besök hos sjukgymnast och kiropraktor så har dessa problem minskat avsevärt. Har inte varit hos chiropraktor eller sjukgymnast på tre år nu. Jag har haft en kronisk inflammation i höger axel i ca 35 år. Besvären är nu helt borta. Problem med ömmande höft är så gott som läkt.

Att göra Yuan Qigong på morgonen som en inledning på en arbetsdag har betytt att jag kan möta mina behovskrävande elever med en lugn avslappnad öppenhet och närvaro vilket har varit betydelsefullt för mig när det gäller att orka med mitt arbete.

En spännande resa i universum tillsammans med inspirerande och varma medmänniskor.



Kogo Deronius berättar

Ren Xue har blivit en livsstil för mig. Det är ett ovärderligt verktyg för att hålla min hälsa i gott skick, komma i ett positivt och bra tillstånd och för att utvecklas i mitt liv. Ren Xue har läkt svåra hälsoproblem för mig och hjälpt mig identifiera negativa / destruktiva mönster.

Jag har också hittat delar av mig själv som jag inte viste att jag hade. Jag har blivit medveten om förmågor jag besitter och är allmänt mer medveten.

Ren Xue har hjälpt mig att utveckla mitt hjärtas kvaliteter och jag behåller mitt hjärta öppet med glädje.

Jag ser annorlunda på motgångar och jobbiga känslor. Ren Xue har faktiskt hjälpt mig att nå alla de mål jag hade som kändes omöjliga när jag först kom i kontakt med det.



Niclas Fernström berättar

Yuan gong-träningen har för mig inneburit att jag efter långt sökande hittat hem i djungeln av hälsotrender och träningsformer då metoden inkluderar både kropp, qi och medvetande i ett samlat helhetstänk. Även om rörelserna i träningen är samma är varje träningstillfälle en unik upplevelse där kvalitén ofta beror på hur väl man lyckas slappna av i sinnet. Det kan ibland kännas frustrerande att ens personliga utveckling inte går snabbare men med disciplin och tålamod kommer framstegen en portion i taget. Effekter av träningen som jag själv upplevt är en succesivt ökad känsla av att känna qi och att jag vid vissa tillfällen kan höra mitt hjärta slå väldigt tydligt, en väldigt intressant och behaglig känsla.

Den kanske mest intressanta delen tycker jag är medvetandets roll och hur det påverkar kroppen. Att öppna upp sinnet för förändring och känna kärlek och medkänsla till sig själv och sin omgivning tror jag är nyckeln till att utvecklas som person. Detta är en svår och livslång process men enligt mig är Yuan gong och Ren Xue rätt väg att gå.



Arne Nordgren berättar på Självläkningspodden

Självläkningspodden. En intervju genomförd av Mikael Johansson med Arne Nordgren från 2016 om varför han började träna Qigong och Yuan Gong samt nyttan han haft av att träna.

Till Självläkningspodden



Vad kan Yuan Qigong göra för Dig?

För dig som vill förbättra hälsan

Känner du dig trött och stressad? Har Du ont i kroppen? Har Du och svårt att somna på kvällarna?

Regelbunden träning, leder till att hälsan kontinuerligt förbättras. Yuan Qigong påverkar kroppen ända ner på cellnivå. Cirkulationen förbättras, kroppen blir fysiskt starkare. Du får energi och blir mer alert.

Många vanliga problem, som hör samman med vår orörliga livsstil, kan försvinna när energi-tillståndet förbättras med Yuan Qigong träning. Det inkluderar sömnproblem, mental uttröttning, dåligt minne, svag vilja, dålig koncentration, låg energi och rastlöshet.



För Dig som funderar på Qigong och inte tränat tidigare

För att förbättra den fysiska och mentala hälsan är det viktigt att förbättra kvalitén på och mängden av engergi i vår kropp (Qi). Likaså är det viktigt att vår kropps cirkulation fungerar väl. Yuan Qigong använder naturliga rörelser (såsom rotation, spiralrörelser - universums naturliga, ursprungliga rörelser), andning och ett fokuserat medvetande för att stärka kroppens energi samt förbättra cirkulationen. Träningen kan snabbt och effektivt förbättra kroppens funktioner, kroppens hållning, hälsan och välbefinnandet. Den som tränar upplever en känsla av inre frid och harmoni.

Övningarna är lämpliga för alla eftersom systemet innehåller både enkla och avancerade övningar.

 • De är effektiva - Du upplever resultat redan när Du lär dig rörelserna.

 • Några övningar är lätta att lära in och utföra, lämpliga för äldre personer

 • Några övningar kräver lite mer av utövaren, men kan tränas av de flesta efter en tids inlärning

 • De är alla sköna att träna och frigörande



För Dig som tränar en Qigong-form men upplever att du inte längre gör några framsteg

Har Du en tid tränat någon form av Qigong men känner att Du inte kommer vidare?

Yuan Tze – som skapade Yuan Qigong systemet säger:

”Efter att under många år ha tillämpat existerande traditionella och moderna qigongsystem och metoder för att hjälpa människor, fann jag att ett qigongsystem för nutidens människor måste vara lätt att lära in och utöva, angenämt att träna, inte alltför tidskrävande och framförallt effektivt förbättrar hälsan. Eftersom inget existerande system uppfyllde dessa kriterier blev det naturligt för mig att skapa ett nytt system - Yuan Qigong. Det är säkert och effektivt och baserat på en djup förståelse av Qi och qigong, som uppnåtts efter lång tids grundläggande studier och träning. ”

Det är väsentligt att studera Yuan Qigong under ledning av en kvalificerad lärare, som kan förklara nyttan av varje metod och undervisa hur den skall tränas, dvs. rörelser, medvetandeaktiviteter och medvetandetillstånd. Det är viktigt att läraren kan besvara frågor under en kurs eller träning och även kunna korrigera så att rörelserna blir korrekta. Eftersom Yuan Qigong påverkar och förändrar kropp och medvetande kan olika kroppsreaktioner s.k. Qi reaktioner uppstå t.ex. ljusfenomen, ovanliga sensationer i kroppen, påverkan på kroppsfunktioner och dylikt. Dessa reaktioner reflekterar att förändring sker, vilket är ett positivt tecken. Dock kan de skapa förvåning och frågor hos personer som upplever dem.



För dig som är frisk, mår bra och vill fortsätta med det

Yuan Qigongträning ger dig ett gott energi-tillstånd och förstärker kroppens självläkande förmåga samt minskar risken för sjukdomar. Kroppen blir smidigare och starkare och fungerar som en helhet då Yuan Qigong balanserar hela kroppen och alla dess funktioner. Immunförsvaret stärks så att motståndskraften mot sjukdomar ökar. Blir Du trots allt förkyld, försvinner förkylningen snabbt.



För Dig som vill vidareutvecklas och sökt bland olika metoder men ännu inte hittat rätt

Har Du provat en mängd olika metoder, lyssnat på livsexperter och utövat olika former av meditation men inte hittat rätt? Funderar Du över dina mål och meningen med livet och om Du gör rätt saker?

Yuan Qigong-träning gör medvetandet lugnt och klart. I ett mer harmoniskt tillstånd får Du bättre överblick och perspektiv på livet - förutsättningar för att medvetet kunna strukturera och förbättra ditt liv. Du blir mer fokuserad, glädjefylld och motiverad att planera och optimera dina vardagsaktiviteter – det mesta känns lättare och Du upplever mer ”flyt”.

Yuan Qigong-systemet innehåller även metoder för att utveckla hjärtats kvaliteter (kärlek, tacksamhet, tillit) samt att fördjupa förståelsen för hur ditt medvetande fungerar i olika situationer och att positivt kunna förändra det.



För Dig som vill utveckla dina förmågor utöver det vanliga

Du inser att ditt medvetandes kraft är stor och vill använda det för att utveckla dina potentiella förmågor.

Yuan Qigong-träning öppnar möjligheten att utveckla dina förmågor utöver det normala. Den inneboende kraften i det mänskliga medvetandet ökar, eftersom Yuan Qigong ökar din energi och samtidigt gör medvetandet rent och klart. Du märker så småningom att Du blir mer inkännande mot omvärlden, blir mer intuitiv.

Varje människa har ett unikt medvetande med möjligheter att utveckla speciella förmågor. En förutsättning för att öppna upp dessa är ett lugnt, harmoniskt och fokuserat inre tillstånd. Metoder inom Yuan Qigong kan användas för detta speciella syfte.



För Dig som vill bygga grunden för att utveckla självförverklingande och visdom

All personlig utveckling kräver ett öppet medvetande, klart, stabilt och rent. Det krävs rikligt med energi av hög kvalitet och genom effektiv Yuan Qigong träning kan Du uppnå detta. De flesta qigongmetoder ger inte denna möjlighet.

Ett viktigt steg på vägen är att öppna ditt hjärta för att uppleva kärlek till dig själv och omvärlden. Detta är en nyckel till fortsatt arbete med att bearbeta ditt medvetandes negativa mönster och därmed uppnå självförverkligande och så småningom visdom.



Våra helgkurser i Yuan Qigong

Då och då arrangerar vi helgkurser eller helgretreater där Du lär dig Yuan Qigong-metoderna så att Du kan träna självständigt och i grupp med stor behållning.

Vi lär då deltagarna både teoretiska kunskaper och hur rörelserna skall utföras på ett korrekt sätt. I varje kurs ingår en detaljerad och upplysande dokumentation samt video-inspelningar som visar rörelserna.



Medlemskap och förmåner

Du behöver inte vara medlem för att delta i våra kurser eller retreater.

Kostnad för medlemskap är 600 kr per år eller 300 kr för Dig som blir medlem under hösten. Inbetalning till bank-girokonto 492-1300 (Handelsbanken)

Ange namn, mailadress samt adress vid inbetalningen.

Medlemsförmåner

Medlemmar erhåller minst 10% rabatt på alla träningshelger och kurser, dock inte retreater.

Medlemmar deltar helt utan ytterligare avgift i vår träning i Kungsängen samt via internet.

Medlemmar deltar till reducerad kostnad i träningen centralt i Stockholm.


Bli Stödmedlem

Som stödmedlem, 1.200 kr/år eller valfri summa över 600 kr, sponsrar Du långtids-arbetslösa eller långtids-sjukskrivna att delta i våra retreater till ett reducerat pris.

Spännande Yuan Qigong-videos

År 2015 blev vi inbjudna att visa vår träning på Galleri Bon. Till träningen fanns en speciellt komponerad musik - som var ruskigt häftig och gjorde demonstrationen till ett äventyr.

Qigong-show på Galleri Bon.

Jo, det går att träna utomhus på vintern, men Coooolt....

Qigong utomhus mitt i vintern med Max och Måns.

Kontakta oss

Kontakt via e-mail

qigong@telia.com

Bankgirokonto 492-1300

För betalningar av kursavgifter, böcker och DVD- och CD-skivor.

När Du beställer en kurs invänta faktura innan betalning.

Address för brev

Föreningen Yuan Qigong Sverige

C/O Arne Nordgren

Härnevi skolväg 14

19730 Bro

Sverige

Vår kursvärdinna

Vår kursvärdinna

Har Du funderingar om våra kurser, träningar eller retreater. Eller allmänna frågor runt Yuan Qigong. Du kan ta kontakt med Marion Sandler-Almgren för mer information.

Telefon: 0704-490302

Om vår organisation


Yuan Qigong Sverige är en ideell förening med allmännytta som arbetar med Ren Xue (livsutveckling) och Yuan Qigong för att främja hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

Yuan Qigong Sverige är en REN XUE organisation

Genom att sprida Yuan Qigong och Ren Xue får deltagarna verktyg för att få nytt perspektiv på sitt liv och förstå sin egen potential. Det ger möjligheter att förändra livet i en positiv riktning, att skapa ett inre lugn för att kunna hantera stressade livssituationer.

För att uppnå detta måste kurserna hålla hög kvalité. De skall ge både god teoretisk grund samt goda kunskaper i att praktiskt utöva metoderna.

Många av våra lärare har utbildats och undervisats av Yuan Tze, som utvecklat Yuan Qigong-systemet. Det utgör en garanti för att autenticiteten i metodiken upprätthålls.

På våra kurser lär du dig:

 • De korrekta rörelserna
 • Nyttan av rörelserna
 • Hur medvetandet används
 • Hur medvetande, kropp och Qi (livsenergi) kan arbeta tillsammans - vara förenade och därmed höja träningseffekten.
Till alla kurser hör en skriftlig dokumentation som både ger översikt och beskrivning av detaljer som kan vara svåra att komma ihåg.

En viktig del i vår verksamhet är att motivera till regelbunden träning för att de positiva hälsoförändringarna skall förverkligas.

Vi stödjer detta genom att:

 • Uppmuntra nybörjarna att fortsätta träna efter kursen
 • Kontinuerligt påminna om vikten av att träna
 • Erbjuda träningsmöjligheter flera gånger i veckan
 • Driva uppföljnings- och fördjupnings-kurser flera gånger om året
 • Ordna årliga internationella Qigong- och hälso-retreater
 • Stödja utbildningen av nya lärare

Alla välkomnas till kurser och träning utan krav på medlemskap.


Kontakta oss Facebook