träd

Yuan Qigong - för hälsa, harmoni och klart medvetande

Yuan Qigong

Yuan Qigong är ett av de bästa Qigong-systemen inom Qigong-världen. Det har effektiva metoder för både dig som är nybörjare, för dig som vill ha lättare träning och för dig som vill träna avancerat. Yuan Qigong stärker kroppen, gör den flexibel och mjuk. Efter en tids träning märker Du att din kropp känns annorlunda, den har balanserats, bröstkorgen vidgats. Ett inre lugn infinner sig, Du blir mer fokuserad i det Du gör. Du upptäcker att Du har mer energi. Ditt immunförsvar stärks och Du håller dig frisk.

Yuan Qigong är väsentligt mer än ett Qigong-system; det har även metoder för att uppnå självförverkligande, såsom att öppna upp ditt hjärtas kvaliteter eller att lära dig att känna igen ditt medvetandes negativa mönster och att förändra dessa.


Kalendarium.

I kalendarium finner Du information om alla våra Qigongkurser, Qigong träningar och Qigong retreater

Som medlem i vår förening har Du rabatt på alla kurser.

Till kalendarium för Qigong kurser, träning, retreater

Yuan Qigong - ett unikt och effektivt Qigongsystem.

Yuan Qigong är för Dig, som själv vill ta en aktiv del i att bevara hälsan. Med hälsa avses inte bara den fysiska hälsan utan även medvetandets hälsa; att vara lugn och harmonisk, liksom ha ett öppet hjärta för att kunna uppleva tillit, kärlek, tacksamhet.

Yuan Qigong innehåller övningar som stärker kroppen fysiskt, förbättrar cirkulationen eller bearbetar organen samt metoder för sittande meditation. Du upptäcker snabbt hur effektiva metoderna är, förändrngar sker redan när Du lär dig att träna dem. Du upplever att träningen gör Dig lugn och avslappnad och att lugnet lever kvar under dagen.

Vår dag är oftast fylld av en mängd aktiviteter, bör och måsten som även stressar oss på fritiden. Tid är vår stora bristvara idag och ofta kommer därför vårt behov av träning i andra hand.

Allt fungerar inte heller som vi förväntar oss. Ibland tvingas vi att samarbeta med människor som har helt andra åsikter om vad som skall göras och hur det skall göras än vad vi själva har. Eftersom alla människor har olika bakgrund baserat på uppväxt, skola, vänner, religion etc. tycker och tänker vi alla lite olika. Detta kan ofta leda till frustration, ilska, gräl och ovänskap.

Inom Yuan Qigong tränar vi oss på att klara av vardagens besvär och hinder utan att förbruka en mängd energi i onödan. Det sker genom att vi inhämtar kunskap om medvetandets mönster och förändrar våra egna negativa, energikrävande mönster.


Yuan Qigong träning ger dig förnyad energi, inspiration, glädje, klarare tankar och nödvändig återhämtning. Du väljer själv vilken av metoderna som passar bäst vid varje tillfälle. Även då du har ont om tid, kan så lite som fem minuters träning kan ge dig ett nödvändigt lugn.

Deltagarnas berättelser

Ragnvald Jonsson berättar

Ren Xue och träning av Yuan Qigong har inneburit en mängd positiva effekter för min fysiska hälsa. Efter att ha haft ryggproblem sedan 16-årsåldern med regelbundna besök hos sjukgymnast och kiropraktor så har dessa problem minskat avsevärt. Har inte varit hos chiropraktor eller sjukgymnast på tre år nu. Jag har haft en kronisk inflammation i höger axel i ca 35 år. Besvären är nu helt borta. Problem med ömmande höft är så gott som läkt.

Att göra Yuan Qigong på morgonen som en inledning på en arbetsdag har betytt att jag kan möta mina behovskrävande elever med en lugn avslappnad öppenhet och närvaro vilket har varit betydelsefullt för mig när det gäller att orka med mitt arbete.

En spännande resa i universum tillsammans med inspirerande och varma medmänniskor.


Kogo Deronius berättar

Ren Xue har blivit en livsstil för mig. Det är ett ovärderligt verktyg för att hålla min hälsa i gott skick, komma i ett positivt och bra tillstånd och för att utvecklas i mitt liv. Ren Xue har läkt svåra hälsoproblem för mig och hjälpt mig identifiera negativa / destruktiva mönster.

Jag har också hittat delar av mig själv som jag inte viste att jag hade. Jag har blivit medveten om förmågor jag besitter och är allmänt mer medveten.

Ren Xue har hjälpt mig att utveckla mitt hjärtas kvaliteter och jag behåller mitt hjärta öppet med glädje.

Jag ser annorlunda på motgångar och jobbiga känslor. Ren Xue har faktiskt hjälpt mig att nå alla de mål jag hade som kändes omöjliga när jag först kom i kontakt med det.


Niclas Fernström berättar

Yuan gong-träningen har för mig inneburit att jag efter långt sökande hittat hem i djungeln av hälsotrender och träningsformer då metoden inkluderar både kropp, qi och medvetande i ett samlat helhetstänk. Även om rörelserna i träningen är samma är varje träningstillfälle en unik upplevelse där kvalitén ofta beror på hur väl man lyckas slappna av i sinnet. Det kan ibland kännas frustrerande att ens personliga utveckling inte går snabbare men med disciplin och tålamod kommer framstegen en portion i taget. Effekter av träningen som jag själv upplevt är en succesivt ökad känsla av att känna qi och att jag vid vissa tillfällen kan höra mitt hjärta slå väldigt tydligt, en väldigt intressant och behaglig känsla.

Den kanske mest intressanta delen tycker jag är medvetandets roll och hur det påverkar kroppen. Att öppna upp sinnet för förändring och känna kärlek och medkänsla till sig själv och sin omgivning tror jag är nyckeln till att utvecklas som person. Detta är en svår och livslång process men enligt mig är Yuan gong och Ren Xue rätt väg att gå.


Arne Nordgren berättar på Självläkningspodden

Självläkningspodden. En intervju genomförd av Mikael Johansson med Arne Nordgren från 2016 om varför han började träna Qigong och Yuan Gong samt nyttan han haft av att träna.

Till Självläkningspodden


Vad kan Yuan Qigong göra för Dig?

För dig som vill förbättra hälsan

Känner du dig trött och stressad? Har Du ont i kroppen? Har Du och svårt att somna på kvällarna?

Regelbunden träning, leder till att hälsan kontinuerligt förbättras. Yuan Qigong påverkar kroppen ända ner på cellnivå. Cirkulationen förbättras, kroppen blir fysiskt starkare. Du får energi och blir mer alert.

Många vanliga problem, som hör samman med vår orörliga livsstil, kan försvinna när energi-tillståndet förbättras med Yuan Qigong träning. Det inkluderar sömnproblem, mental uttröttning, dåligt minne, svag vilja, dålig koncentration, låg energi och rastlöshet.


För Dig som funderar på Qigong och inte tränat tidigare

Det är viktigt att förbättra kvaliteten och kvantiteten på våra livgivande energier (Qi) i kroppen för att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Yuan Qigong använder naturliga rörelser (såsom rotation, spiralrörelser - universums naturliga, ursprungliga rörelser), andning och ett fokuserat medvetande för att förstärka kroppens energi samt förbättra cirkulationen. Träningen kan snabbt och effektivt förbättra kroppens funktioner, kroppens hållning, hälsan och välbefinnandet. Den som tränar upplever en känsla av inre frid, harmoni.

Övningarna är lämpliga för alla eftersom systemet innehåller både enkla och avancerade övningar.

  • Några övningar är lätta att lära in och utföra, lämpliga för äldre personer

  • Några övningar kräver lite mer av utövaren, men kan tränas av de flesta efter en tids inlärning

  • De är alla sköna att träna och frigörande

  • De är effektiva - Du upplever resultat redan när Du lär dig rörelserna.


För Dig som tränar en Qigong-form men upplever att du inte längre gör några framsteg

Har Du tränat någon form av Qigong en tid och känner att Du inte kommer vidare?

Yuan Tze – som skapade Yuan Qigong systemet säger:

”Efter att ha tillämpat existerande traditionella och moderna qigongsystem och metoder för att hjälpa människor under många år, fann jag att ett qigongsystem för nutid måste vara lätt att lära och utöva, angenämt att träna, inte alltför tidskrävande och framförallt effektivt för att förbättra hälsan. Eftersom inget existerande system uppfyller dessa kriterier blev det naturligt för mig att skapa ett nytt system - Yuan Qigong. Den är säker och effektiv baserad på en djup förståelse för Qi och qigong som uppnåtts genom grundläggande studier och praktiserande under lång tid. ”

Det är väsentligt att lära sig Yuan Qigong av en kvalificerad lärare som kan förklara nyttan av varje metod och undervisa hur den skall tränas, dvs. rörelser, medvetandeaktiviteter och medvetandetillstånd. För de som är nya är det viktigt att läraren kan besvara frågor under en kurs eller träning och även korrigerar rörelserna. Eftersom Yuan Qigong påverkar och förändrar kropp och medvetande kan olika kroppsreaktioner s.k. Qi reaktioner uppstå t.ex. att se ljusfenomen, ovanliga sensationer i kroppen, påverkan på kroppsfunktioner och dylikt. Dessa reaktioner reflekterar att förändringar sker, vilket är ett positivt tecken. Dock kan de skapa förvåning och frågor hos personer som upplever dem.


För dig som är frisk, mår bra och vill fortsätta med det

Yuan Qigongträning ger dig ett gott energi-tillstånd och förstärker kroppens självläkande förmåga och förhindrar sjukdomar. Kroppen blir smidigare och starkare och fungerar som en helhet då Yuan Qigong balanserar hela kroppen och alla dess funktioner. Immunförsvaret stärks så att motståndskraften mot sjukdomar ökar. Blir Du trots allt förkyld, försvinner förkylningen snabbt.


För Dig som vill vidareutvecklas och sökt bland olika metoder men ännu inte hittat rätt

Har Du provat en mängd olika metoder, lyssnat på livsexperter och utövat olika former av meditation men inte hittat rätt? Funderar Du över dina mål och meningen med livet och om Du gör rätt saker?

Yuan Qigong-träning gör medvetandet lugnt och klart. I ett mer harmoniskt tillstånd får Du bättre överblick och perspektiv på livet - förutsättningar för att medvetet kunna strukturera och förbättra ditt liv. Du blir mer fokuserad, glädjefylld och motiverad att planera och optimera vardagsaktiviteter – det mesta känns lättare och Du får mer ”flyt”.

Yuan Qigong-systemet innehåller även metoder för att utveckla hjärtats kvaliteter (kärlek, tacksamhet, tillit) samt att fördjupa förståelsen för hur ditt medvetande fungerar i olika situationer och att positivt kunna förändra det.


För Dig som vill utveckla förmågor utöver det vanliga

Du inser att ditt medvetandes kraft är stor och vill använda det för att utveckla dina potentiella förmågor.

Yuan Qigong-träning öppnar möjligheten att utveckla förmågor utöver de normala. Den inneboende kraften i det mänskliga medvetandet ökar, eftersom Yuan Qigong ökar din energi och samtidigt gör medvetandet rent och klart. Du märker så småningom att Du blir mer inkännande mot omvärlden, blir mer intuitiv.

Varje människa har ett unikt medvetande med möjligheter att utveckla speciella förmågor. En förutsättning för att öppna upp dessa är ett enhetligt lugnt, harmoniskt och naturligt inre tillstånd och utövande av speciella metoder inom Yuan Qigong.


För Dig som vill bygga grunden för att utveckla självförverklingande och visdom

All personlig utveckling kräver ett öppet medvetande, klart, stabilt och rent. Det krävs rikligt med energi av hög kvalitet och genom effektiv Yuan Qigong träning kan Du uppnå detta. De flesta qigongmetoder ger inte denna möjlighet.

Metoder inom Yuan Qigong systemet öppnar ditt hjärta för mer kärlek till dig själv och omvärlden. Detta är en nyckel till fortsatt arbete med att positivt förändra ditt medvetandes mönster och därmed uppnå självförverkligande och så småningom visdom.Vad händer på en retreat som vi arrangerar

Sammanhängande intensiv träning ger snabba resultat; under en Qigong-retreat upplever ca 80 % av deltagarna ett förbättrat tillstånd och många uppnår att olika problem fullständigt försvunnit.

Vi arrangerar sommarretreater på Wik, nära Uppsala. Dit kommer även vår huvudlärare och skapare av Yuan Qigong-systemet, Yuan Tze.


Våra helgkurser i Yuan Qigong

Då och då arrangerar vi helgkurser där våra mest kunniga lärare utbildar dig så att Du kan träna Yuan Gong-metoderna självständigt och i grupp med stor behållning.

Viktigt är att deltagarna får både teoretiska och praktiska kunskaper. I varje kurs ingår därför en detaljerad och upplysande dokumentation. Video-inspelniongar som visar rörelser ingår i kursen.


Medlemskap och förmåner

Kostnad 500 kr per år eller 250 kr om Du blir medlem under höstterminen. Inbetalning till bank-girokonto 492-1300 (Handelsbanken)

Förmåner

Medlemmar erhåller minst 10% rabatt på alla träningshelger och kurser, dock inte retreater.

Träningar

Kungsängens Kulturhus måndagar 17.30 - 20.00 hela året. Fritt deltagande.

Axelsons tisdagar 17.45 - 20.00. Som medlem betalar Du 200 SEK extra varje halvår. Pris för deltagande utan medlemskap 400 SEK per halvår.

Internet onsdagar 18.30 - 20.00 och torsdagar 07.00 - 8.00. Fritt deltagande men Du bör ha deltagit i en Yuan Qigongkurs för bästa möjliga utbyte av träningen.

Bli mdlem genom att betala in 500 SEK till vårt bankgirokonto 492-1300. Ange namn, mailadress samt adress vid inbetalningen.

När vi mottagit din registrering, sänder vi en beskrivning av hur Du tränar med oss på internet.


Bli Stödmedlem

Som stödmedlem, 1.000 kr/år eller valfri summa över 500 kr, sponsrar Du långtids-arbetslösa eller långtids-sjukskrivna att delta i vår sommarretreat till ett reducerat pris.

Spännande Yuan Qigong-videos

År 2015 blev vi inbjudna att visa vår träning på Galleri Bon. Till träningen fanns en speciellt komponerad musik - som var ruskigt häftig och gjorde demonstrationen till ett äventyr.

Qigong-show på Galleri Bon.

Jo, det går att träna utomhus på vintern, men Coooolt....

Qigong utomhus mitt i vintern med Max och Måns.

Kontakta oss

Kontakt via e-mail

postmaster@qigongupplands-bro.se

Bankgirokonto 492-1300

För betalningar av kursavgifter, böcker och DVD- och CD-skivor.

När Du beställer en kurs invänta faktura innan betalning.

Address för brev

Föreningen Qigong Upplands-Bro

C/O Arne Nordgren

Härnevi skolväg 14

19730 Bro

Sverige

Vår kursvärdinna

Vår kursvärdinna

Har Du funderingar om våra kurser, träningar eller retreater. Eller allmänna frågor runt Yuan Qigong. Du kan ta kontakt med Marion Sandler-Almgren för mer information.

Telefon: 0704-490302


Kontakta oss Facebook